Słuchaj radia

Wiadomo jak uniknąć płacenia abonamentu RTV. Sposób jest bajecznie prosty

Okazuje się, że prawo pozwala na uwolnienie się od daniny za posiadanie telewizora.

08.06.2017 13:29
przed telewizorem

Fotografia: East News

U przeważającej części Polaków jak bumerang powraca pytanie, czy można uniknąć obowiązku zapłaty, nakładanego na każdego obywatela korzystającego z dostępu do mediów publicznych. Krytykę wywołał pomysł obłożenia abonamentem radiowo-telewizyjnym klientów kablówek i platform cyfrowych. Jak się jednak okazuje, portal finanse.wp.pl dotarł do treści uwag spisanych przez resort infrastruktury, które obnażają dziurę w nowych przepisach.

Otóż "uszczelnienie" dotychczasowego systemu będzie wiązało się z zasadą domniemania posiadania przez każdego klienta dostawców kanałów TV elektronicznego odbiornika. W związku z tym przymusowe ma być również przekazywanie danych tych osób przez operatorów do wiadomości Poczty Polskiej. Niektórzy podjęli dość radykalne kroki, by się przed tym uchronić i po prostu zerwali umowę z dotychczasowymi operatorami.

W tym szaleństwie jest metoda

Taka decyzja może być jednak niepotrzebna. Aby nie wpaść w sidła nowej ustawy, wystarczy wziąć sobie do serca spostrzeżenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Resort ten w połowie marca przekazał Ministerstwu Kultury swoje uwagi dotyczące kontrowersyjnego projektu. Eksperci spostrzegli, że propozycja ta polega na instytucji domniemania prawnego, ale jako że jest to tzw. "domniemanie wzruszalne", można je łatwo obalić.

Próba wzruszenia domniemania będzie sprowadzać się do przeprowadzenia dowodu na okoliczność nieposiadania odbiornika telewizyjnego. Brak możliwości przeprowadzenia takiego dowodu w oparciu o dokumenty wpłynie negatywnie na prowadzone postępowania administracyjne, które będą wymagały przesłuchiwania świadków, a w przypadku ich braku - opierania rozstrzygnięcia administracyjnego o oświadczenie odebrane od strony - stwierdziło Ministerstwo Infrastruktury, którego fragment ekspertyzy przytacza portal finanse.wp.pl.

Innymi słowy, gdy klient dostawcy telewizyjnego dostanie wezwanie do zapłaty abonamentu, wystarczy że przekaże Poczcie Polskiej oświadczenie, w którym zadeklaruje brak odbiornika niezbędnego do oglądania programów nadawanych przez media publiczne. Jeżeli instytucja państwowa poda w wątpliwość takie oświadczenie, będzie musiała udowodnić kłamstwo tzw. "dowodem przeciwnym", czyli przesłuchiwaniem świadków etc.

A to z punktu widzenia postępowania administracyjnego jest praktycznie niewykonalne, szczególnie przy dużej liczbie złożonych deklaracji. Poczcie Polskiej nie pozostaje nic innego, jak "w ciemno" uznać, że podatnik jest wiarygodny. Ostrzegamy jednak przed okłamywaniem urzędników, ponieważ poświadczenie nieprawdy podlega karze grzywny lub nawet ograniczenia wolności do lat 8.

abonament RTV

Fotografia: East News