Słuchaj radia

Nie ma równych i równiejszych. Prezydent prawdopodobnie odpowie za picie alkoholu w miejscu publicznym

O incydencie, drogą pocztową, powiadomił policję jeden z mieszkańców.

05.01.2017 13:30
Szampan

Fotografia: www.pixabay.com

Sylwestrowe uroczystości mogą mieć niekorzystny finał dla prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Policja otrzymała zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia, jakim jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Jednemu z mieszkańców nie spodobał się fakt, że przedstawiciel władz, podczas uroczystości z okazji przyłączenia Bzianki do Rzeszowa, spożywał alkohol.

Zawiadomienie dotyczy symbolicznej lampki szampana, którą prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc miał wznieść toast. Policja, jak każde doniesienie, potraktowała sprawę poważnie i sprawdza, czy sprawujący publiczną funkcję powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Zawiadomienie przyszło do nas drogą pocztową. Postępowanie jest w fazie początkowej. To sprawa o wykroczenie z art. 43. Sprawdzamy, czy są podstawy prawne, by w ogóle mówić o wykroczeniu – cytuje Wprost.pl wyjaśnienia Adama Szeląga, rzecznika KMP w Rzeszowie.

Portal przytacza także odpowiedź rzecznika prezydenta Rzeszowa, Macieja Chłodnickiego, który donos nazywa głupotą i zwraca uwagę, że na tę samą okoliczność należałoby przesłuchać wszystkich uczestników imprezy sylwestrowej.

Polskie prawo w służbie trzeźwości

Spożywania alkoholu w miejscu publicznym zakazuje art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jego treść precyzuje miejsca, w których czynność ta jest niedozwolona, w tym na ulicach, placach i w parkach (z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, czyli w punktach sprzedaży tych napojów).

Zakaz spożywania napojów alkoholowych obowiązuje również na terenie wszystkich szkół, innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy, w miejscach zbiorowego żywienia pracowników, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, a także w środkach i obiektach komunikacji publicznej oraz placówkach i obiektach wojskowych. Za złamanie obowiązującego prawa grozi grzywna w wysokości 100 zł.